Finns det fördelar med e cigg?

Efter att e ciggaretter börjat marknadsföras och säljas i Sverige blossade debatten snabbt upp om det var en bra eller dålig produkt. De som var emot produkten såg den som en inkörsport till vidare rökning. Dessutom visade det sig att vissa rökte mer än bara smaktillsatsen som ska vara till e cigg.

Självklart finns det alltid nackdelar med allt och även e ciggaretter. Men om den enbart används som ett bättre komplement mot vanliga ciggaretter så finns det en rad fördelar. Både för den som röker och omgivningen.

Den största fördelen för omgivningen med e cigg i förhållande till klassisk cigg är röken. Här blir det nämligen ingen rök och därmed sprider man inte heller den doft av cigarett som kan förstöra kläder och möblemang. På fester kan rökarna ta fram sina e ciggaretter och röka utan att man ”delar med” sig av den äckliga lukten.

Den största fördelen för den som röker bör vara hälsoaspekten. Klarar man av att sluta med vanliga ciggareter succesivt och istället gå över till e cigg kommer hälsan förbättras i längden. Det är ju trots allt sant det som står på ciggarettpaketen ”Rökning dödar”

Utöver hälsoaspekten så handlar det även om ekonomi. När ett paket med tio ciggaretter kostar närmare 50kronor blir det dyrt att röka. Det kan då jämföras med en e cigg som visserligen kostar 500-600kronor i inköp men därefter är mycket billig att använda. För vissa tar det bara en månad med e ciggaretter innan man sparat in inköpet. För andra tar det några månader. Det handlar om hur mycket man rökte innan. Men både hälsa och ekonomi bygger man upp på lång sikt och detta på flera olika sätt. Att sluta dra i sig en hel del nikotin per dag är ett stort steg på vägen.